Διαβιβαστικό

ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Αθήνα, 5 Ιουνίου 1995

Το Υπουργείο Πολιτισμού πιστεύει ότι η από δεκαετίες διαμορφωμένη κατάσταση στο χώρο της μουσικής παιδείας, έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο, τόσο από τυπικής, όσο και από ουσιαστικής θεώρησης των πραγμάτων. Εν όψει αυτής της κατάστασης, και κυρίως της ανάγκης επανατοποθέτησης όλου του εκπαιδευτικού μουσικού ζητήματος και της αναβάθμισης και διαβάθμισης των μουσικών σπουδών, το Υπουργείο Πολιτισμού κατάρτισε το συνημμένο προσχέδιο νόμου, το οποίο θέτει υπόψη σας για ενημέρωση. Θα παρακαλούσαμε ό[π]ως, μέχρι τέλος τρέχοντος μηνός Ιουνίου, έχουμε τις κρίσεις και εκτιμήσεις σας, τις υποδείξεις και παρατηρήσεις σας, ώστε να λάβει την τελική του μορφή, ως “σχέδιο Νόμου”.

Με εντολή Υπουργού
ο Διευθυντής
Π. Πολυχρονόπουλος