Το παλαιότερο κομμάτι για βιχουέλα

Η παλαιότερη σωζόμενη σύνθεση για βιχουέλα υπάρχει σε ένα σωζόμενο απόσπασμα χειρογράφου που χρονολογείται λίγο πριν ή μετά το 1500. Πρόκειται για ένα πολύ μικρό κομμάτι που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ριτσερκάρε ή πρελούδιο. Είναι γραμμένο σε ταμπλατούρα χωρίς διαστολές μέτρων και χωρίς καμμία ρυθμική ένδειξη. Άρθρο του 2004 στο Early Music περιλαμβάνει μεταγραφή του σε δύο πεντάγραμμα, εντελώς πιστή, δηλαδή πάλι χωρίς ρυθμικές ενδείξεις:

Δεν είναι δύσκολο, όμως, να προχωρήσει κανείς και σε μια πιο χειροπιαστή -υποθετική αλλά εύλογη- εκδοχή, αν γνωρίζει το ιδίωμα της εποχής. Συγκρίνετε π.χ. την υφή της εκδοχής μου με αυτήν ενός ριτσερκάρε του Spinacino που βρίσκεται πολύ κοντά χρονολογικά, και που ήταν γραμμένο σε “κανονική” ταμπλατούρα, δηλαδή με πλήρεις ρυθμικές ενδείξεις.

earliest-vihuela-piece

__________________________

Ιούνιος 2021.
https://panagiotisadam.com/