Αναγεννησιακά και μπαρόκ νυκτά 1

(1: Κιθαροειδή)

Βιχουέλα
Vihuela

vih1976gummesson

[1. Karl-Erik Gummesson]

Εξάχορδη:

luteren6viht

Κούρδισμα όμοιο με του αναγεννησιακού λαούτου. Όλες οι χορδές διπλές σε ταυτοφωνία.

vihjoelvanlennep

[2. Joel van Lennep]

Αναγεννησιακή κιθάρα

renguitarlsa

[3. ?, από σχέδιο του 1551]

Τετράχορδη. Θεωρητικά με τις τέσσερις μεσαίες χορδές μιάς βιχουέλας ή ενός αναγεννησιακού εξάχορδου λαούτου, στην πράξη κούρδισμα ψηλότερο (ή με την 4η χορδή σε διάστημα πέμπτης αντί τετάρτης):

guitarrent

1η χορδή μονή, 2η και 3η διπλές σε ταυτοφωνία, 4η διπλή σε οκτάβα.

rgkirchmeyrbelchiordiaz1581

[4. Karl Kirchmeyr, από Belchior Diaz 1581 – την παλιότερη σωζόμενη]

Σύγκριση αναγεννησιακής και μπαρόκ κιθάρας:

rgbgbarbercopy1641voboam1581dias

[5. Stephen Barber. Πίσω, από Belchior Dias 1581, μπροστά, από René Voboam 1641]

Μπαρόκ κιθάρα
Guitar, Guitar[r]e, Chitarra, Gitarre

Πεντάχορδη, με ένα μπάσο επί πλέον σε σχέση με την αναγεννησιακή (τον 19ο αιώνα προστέθηκε ένα ακόμα μπάσο, που έδωσε το γνωστό σημερινό κούρδισμα της εξάχορδης κιθάρας):

guitarbart

1η χορδή μονή, 2η και 3η διπλές σε ταυτοφωνία. 4η και 5η διπλές σε οκτάβα, ή διπλές σε ταυτοφωνία, ή 4η σε σε οκτάβα και 5η σε ταυτοφωνία μιά οκτάβα πάνω, ή 4η και 5η σε ταυτοφωνία μιά οκτάβα πάνω.

bgattrmatteosellas1630-50met bg1670-1700joachimtielke bg1680stradivarius bg1749claudeboivin

[6. Matteo Sellas ?, μεταξύ 1630 και 1650]
[7. Joachim Tielke, μεταξύ 1670 και 1700]
[8. Antonio Stradivari 1680]
[9. Claude Boivin 1749]

bgbarberafter1680voboam

[10. Stephen Barber, από Alexandre Voboam 1680]

bgitalymfaboston

[11. Ιταλία, αχρονολόγητη]

bgchecchucci1628mfaboston

[12. Jacopo Checchucci 1628]

bgalexandrevoboam1680mfaboston

[13. Alexandre Voboam 1680]

bgjacopomoscacavalli1725mfaboston

[14. Jacopo Mosca Cavalli 1725]

bgattrmatteosellasca1640nmm bgdomenicosellasca1670nmm

[15. Matteo Sellas ? περ. 1640]
[16. Domenico Sellas περ. 1670]

bgstradivari1700mfaboston1n bgstradivari1700mfaboston2n

[17-18. Antonio Stradivari 1700]

_________________________

Φεβρουάριος 2009

Φωτ. 1 & 7-9:
Musica Viva instrument gallery
Φωτ. 2 & 3:
Lute Society of America
Φωτ. 4:
Karl Kirchmeyr
Φωτ. 5 & 10:
Stephen Barber & Sandi Harris
Φωτ. 6:
Metropolitan Museum of Art, New York
Φωτ. 11-14 & 17-18:
Museum of Fine Arts, Boston
Φωτ. 15-16:
National Music Museum, Univ. of South Dakota

(Βιβλιογραφία στο τρίτο μέρος)

https://panagiotisadam.com/